Vânzarea s-a încheiat!

Promoția se încheie în:

z
h
m
s

Termeni și condiții

BRADULMOSULUI.ro
cu sediul social la Hladnovská 1255/23, Ostrava 710 00
număr de identificare: 01824651, număr de TVA: CZ01824651
pentru vânzarea de mărfuri printr-un magazin online situat la adresa de internet www.bradulmosului.ro

1. DISPOZIȚII INTRODUCTORIE
1.1. Aceste condiții de afaceri (denumite în continuare „condiții de afaceri”) ale magazinului online BRADULMOSULUI.ro operat de All4Customer sro, cu sediul social la Hladnovská 1255/23, Ostrava 710 00, Cehia, numărul de identificare: 01824651 (la care se face referire în continuare). ca „vânzător”) reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg în legătură cu sau în baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare „contractul de cumpărare”) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică sau juridică (denumită în continuare „contract de cumpărare”). denumit „cumpărător”) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul internet este operat de vânzător la adresa de internet www.bradulmosului.ro, prin intermediul unei interfețe web (denumită în continuare „interfața web a magazinului”).
1.2. Termenii și condițiile comerciale reglementează în continuare drepturile și obligațiile părților contractante atunci când utilizează site-ul web al vânzătorului situat la www.bradulmosului.ro (denumit în continuare „site-ul”) și alte relații juridice conexe. Condițiile de afaceri nu se aplică cazurilor în care o persoană care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător, acționează atunci când comandă bunuri în cadrul activității sale.
1.3. Prevederile care abate de la condițiile de afaceri pot fi convenite în contractul de cumpărare. Dispozițiile care abate din contractul de cumpărare au prioritate față de prevederile termenilor și condițiilor.
1.4. Prevederile condițiilor de afaceri sunt parte integrantă a contractului de cumpărare. Contractul de cumpărare și condițiile comerciale sunt întocmite în limba cehă. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.
1.5. Formularea termenilor și condițiilor poate fi modificată sau completată de vânzător în orice moment, fără notificare prealabilă. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care decurg în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

2. CONT DE UTILIZATOR
2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului efectuată pe site, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare „cont de utilizator”). Dacă interfața web a magazinului o permite, cumpărătorul poate comanda și mărfuri fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.
2.2. La înregistrarea pe site și la comandarea bunurilor, cumpărătorul este obligat să precizeze toate datele corect și veridic. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comandarea mărfurilor sunt considerate corecte de către vânzător.
2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare accesării contului său de utilizator și ia la cunoștință că vânzătorul nu este responsabil pentru încălcarea acestei obligații de către cumpărător.
2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator către terți.
2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special în cazul în care cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator mai mult de șase (6) luni, sau în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de cumpărare (inclusiv termenii și condițiile) ).
2.6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil non-stop, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului, sau. întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE
3.1. Interfața web a magazinului conține o listă de bunuri oferite de vânzător spre vânzare, inclusiv prețurile bunurilor individuale oferite. Prețurile bunurilor oferite sunt afișate inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Oferta de vânzare a mărfurilor și prețurile acestor bunuri rămân valabile atâta timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții convenite individual. Toate ofertele de vânzare de bunuri plasate în interfața web a magazinului sunt fără caracter obligatoriu și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri.
3.2. Interfața web a magazinului conține și informații despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe. În cazul livrării mărfurilor în altă țară din UE, prețul de livrare este determinat individual – pentru cantitatea exactă de transport, vă rugăm să ne contactați la info@mujstromecek.cz.
3.3. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:
3.3.1. bunurile comandate (bunurile comandate sunt „introduse” de către cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului),
3.3.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție al mărfurilor, dateasupra modului necesar de livrare a mărfurilor comandate și
3.3.3. informații privind costurile asociate cu livrarea mărfurilor (denumite în continuare „comanda”).
3.4. Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul are voie să verifice și să modifice datele pe care cumpărătorul le-a introdus în comandă, chiar și în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile făcute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul „Cumpără”. Datele enumerate in comanda sunt considerate corecte de catre vanzator. Imediat după primirea comenzii, Vânzătorul va confirma această primire Cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în interfața cu utilizatorul sau în comandă (denumită în continuare „adresa de e-mail a Cumpărătorului”).
3.5. În funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile estimate de transport), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a cere cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).
3.6. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător decurge din livrarea acceptării comenzii (acceptare), care este transmisă de către vânzător cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului.
3.7. Cumpărătorul recunoaște că Vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare, în special cu persoane care anterior și-au încălcat material obligațiile față de Vânzător.
3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) vor fi suportate de către cumpărător însuși.

4. PREȚUL BUNURILOR ȘI TERMENI DE PLATĂ
4.1. Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea mărfurilor conform contractului de cumpărare, cumpărătorul poate plăti vânzătorului în următoarele moduri:
• plata ramburs la locul specificat de cumparator in comanda
• prin transfer bancar
• GoPay – prin card de credit sau gateway de plată bancar
• Plătiți prin PayPal sau plătiți cu un card de credit dacă plătiți în cont PayPal.
4.2. Odată cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea mărfurilor.
4.3. În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfii. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de trei (3) zile de la încheierea contractului de cumpărare.
4.4. In cazul platii fara numerar, cumparatorul este obligat sa plateasca pretul de achizitie al marfii impreuna cu simbolul de plata variabila. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită atunci când suma relevantă este creditată în contul vânzătorului.
4.5. Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care cumpărătorul nu oferă o confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.5), să ceară plata integrală a prețului de achiziție înainte de a trimite bunurile către cumpărător.
4.6. Orice reduceri la prețul bunurilor oferite de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.
4.7. Dacă acest lucru este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este prevăzut astfel de reglementările legale general obligatorii, vânzătorul va emite cumpărătorului un document fiscal – o factură – cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Documentul fiscal – factura va fi emis de vanzator cumparatorului dupa plata pretului marfii si va fi transmis in format electronic la adresa electronica a cumparatorului.

5. RETRAGERE DIN CONTRACTUL DE CUMPĂRARE
5.1. Cumpărătorul ia la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile § 53 paragraful 8 din Legea nr. 40/1964 Coll., Codul civil, cu modificările ulterioare (denumit în continuare „Codul civil”), nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri ajustate conform dorințelor cumpărătorului, precum și bunuri perisabile, uzate sau învechite, din contractul de cumpărare pentru furnizarea de înregistrări audio și video și programe de calculator dacă consumatorul și-a rupt ambalajul original, și din contractul de cumpărare pt. furnizarea de ziare, periodice și reviste.
5.2. Dacă nu este un caz menționat la articolul 5.1 sau un alt caz în care nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în conformitate cu prevederile § 53 paragraful 7 din Codul civil. Cod, în termen de paisprezece (14) zile de la primirea mărfii. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie să fie livrată vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la primirea mărfii. Retragerea din contractul de cumpărare poate fi trimisă de către cumpărător la adresa biroului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@mujstromecek.cz.
5.3. În cazul retragerii din contract în temeiul articolului 5.2 din Termeni și condiții, contractul de cumpărare se anulează de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la transmiterea retragerii din contract către vânzător. Bunurile trebuie returnate vânzătorului nedeteriorate și nepurtate și, dacă este posibil, în ambalajul original.
5.4. În termen de cincisprezece (15) zile de la returnarea mărfurilor de către cumpărător conform articolului 5.3 otermenii și condițiile, vânzătorul are dreptul de a inspecta bunurile returnate, în special pentru a stabili dacă bunurile returnate nu sunt deteriorate, uzate sau parțial consumate.
5.5. În cazul retragerii din contract în temeiul articolului 5.2 din Termeni și condiții, vânzătorul va returna cumpărătorului prestația furnizată de cumpărător în termen de zece (10) zile de la expirarea perioadei de revizuire a bunurilor în conformitate cu articolul 5.4 din termenii si conditiile, catre cumparator, fara numerar in contul desemnat de cumparator. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de cumpărător la returnarea bunurilor către cumpărător.
5.6. Cumpărătorul ia la cunoștință că în cazul în care bunurile returnate de Cumpărător sunt deteriorate, uzate sau parțial consumate, Vânzătorul are dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat Cumpărătorului. Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral dreptul la despăgubiri pentru prejudiciu cu dreptul cumpărătorului la rambursarea prețului de cumpărare.
5.7. Până la preluarea bunurilor de către cumpărător, vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în orice moment. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna prețul de achiziție cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, fără numerar în contul desemnat de cumpărător.
5.8. În cazul în care un cadou este oferit cumpărătorului împreună cu bunurile, contractul de cadou între vânzător și cumpărător se încheie cu condiția de dezlegare ca în cazul în care consumatorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou pentru un astfel de cadou își încetează efectul și cumpărătorul este obligat să returneze dat un cadou.

6. TRANSPORT SI LIVRARE MARFURI
6.1. Modalitatea de livrare a mărfurilor este stabilită de vânzător, dacă nu se prevede altfel în contractul de cumpărare. In cazul in care modul de transport este contractat pe baza cererii cumparatorului, cumparatorul suporta riscul si orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.
6.2. Daca, conform contractului de cumparare, vanzatorul este obligat sa livreze marfa in locul specificat de cumparator in comanda, cumparatorul este obligat sa preia marfa la livrare. În cazul în care cumpărătorul nu preia bunurile la livrare, vânzătorul are dreptul de a solicita o taxă de depozitare de 200 CZK (în cuvinte: două sute de coroane cehe) sau vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare.
6.3. În cazul în care din motive din partea cumpărătorului este necesară livrarea repetă a bunurilor sau în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrării repetate a bunurilor, respectiv. costurile asociate cu o altă metodă de livrare.
6.4. La primirea mărfii de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și în cazul oricăror defecte să anunțe imediat transportatorul. În cazul constatării unei încălcări a ambalajului care indică intrarea neautorizată în transport, cumpărătorul nu trebuie să preia transportul de la transportator. Prin semnarea bonului de livrare, cumparatorul confirma ca ambalajul lotului care contine marfa nu a fost deteriorat.
6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în transportul mărfurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de vânzător.

7. RESPONSABILITATE DE DEFECT, GARANȚIE
7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la răspunderea vânzătorului pentru vicii, inclusiv răspunderea vânzătorului în temeiul garanției, sunt guvernate de reglementările generale relevante relevante (în special prevederile § 612 și următoarele din Codul civil).
7.2. Vânzătorul răspunde față de cumpărător pentru faptul că lucrul vândut este în conformitate cu contractul de cumpărare, mai ales că este fără defecte. Respectarea contractului de cumpărare înseamnă că lucrul vândut are calitatea și proprietățile utile cerute de contract, descrise de vânzător, producător sau reprezentantul acestuia, sau așteptate pe baza publicității, ori calitatea și proprietățile utile uzuale pentru un lucru de genul care îndeplinește cerințele legii, este în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și corespunde scopului declarat de vânzător pentru folosirea lucrului sau pentru care lucrul este folosit de obicei.
7.3. În cazul în care articolul nu este în conformitate cu contractul de cumpărare la primirea de către cumpărător (denumit în continuare „conflict cu contractul de cumpărare”), cumpărătorul are dreptul de a vinde articolul gratuit și fără întârzieri nejustificate la condiția corespunzătoare. la contractul de cumpărare, după cum este necesar, cumpărătorul fie prin înlocuirea articolului, fie prin repararea acestuia; dacă o astfel de procedură nu este posibilă, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă la prețul articolului sau se poate retrage din contract. Acest lucru nu se aplică dacă cumpărătorul a știut despre conflictul cu contractul de cumpărare înainte de a prelua lucrul sau a provocat el însuși conflictul cu contractul de cumpărare. O neconcordanță cu contractul de cumpărare, care se manifestă în termen de șase (6) luni de la data preluării bunului, va fi considerată un conflict deja existent la momentul preluării, cu excepția cazului în care contravine naturii lucrului sau dacă nu se dovedește. in caz contrar.
7.4. În cazul în care bunurile nu sunt perisabile sau folosite, vânzătorul este răspunzător pentru defectele care apar ca fiind în conflict cu contractul de cumpărare după preluarea bunurilor în perioada de garanție (garanție).
7.5. Drepturile cumpărătorului care decurg din răspunderea vânzătorului pentru defecte, inclusiv răspunderea vânzătorului de garanție, sunt exercitate de către cumpărător la adresa vânzătorului All4Customer, s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice. Pentrumomentul revendicării este considerat a fi momentul în care vânzătorul a primit bunurile revendicate de la cumpărător.
7.6. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru vicii sunt reglementate de procedura de reclamație a vânzătorului.

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE
8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor plătind prețul integral de cumpărare al bunului.
8.2. Cumpărătorul ia la cunoștință că software-ul și celelalte componente care alcătuiesc interfața web a magazinului (inclusiv fotografiile mărfurilor oferite) sunt protejate prin drepturi de autor. Cumpărătorul se obligă să nu desfășoare nicio activitate care i-ar putea permite lui sau terților să interfereze sau să utilizeze software-ul sau alte componente care alcătuiesc interfața web a magazinului.
8.3. Cumpărătorul nu are dreptul de a utiliza mecanisme, software sau alte proceduri atunci când folosește interfața web a magazinului, care ar putea avea un efect negativ asupra funcționării interfeței web a magazinului. Interfața web a magazinului poate fi utilizată numai în măsura în care nu este în detrimentul drepturilor altor clienți ai vânzătorului și care este în conformitate cu scopul acestuia.
8.4. Vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în raport cu cumpărătorul în sensul prevederilor § 53a paragraful 1 din Codul civil.
8.5. Cumpărătorul recunoaște că vânzătorul nu este responsabil pentru erorile cauzate de intervențiile terților în site-ul web sau ca urmare a utilizării site-ului web contrar scopului lor.
8.6. Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele și eventualele daune aduse sănătății cauzate de asamblarea, ancorarea sau utilizarea incorectă a trambulinei. Veți găsi instrucțiuni exacte despre cum să asamblați trambulina în instrucțiunile care sunt incluse în pachet.

9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE SI TRIMITEREA MESAJELOR COMERCIALE
9.1. Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este persoană fizică, este prevăzută de Legea nr. 101/2000 Coll., privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.
9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume și prenume, adresă de domiciliu, număr de identificare, număr de identificare fiscală, adresă de e-mail și număr de telefon (denumite în continuare „date cu caracter personal”).
9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător, în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor din contractul de cumpărare, în scopul menținerii unui cont de utilizator și în scopul trimiterii de informații și comunicări comerciale către Cumpărător.
9.4. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să își declare datele personale (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, la comanda de pe interfața web a magazinului) corect și veridic și că este obligat să informeze Vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a datele sale personale.
9.5. Vânzătorul poate autoriza un terț să prelucreze datele cu caracter personal ale cumpărătorului în calitate de procesator. În afară de persoanele care transportă bunurile, datele personale nu vor fi transmise terților de către vânzător fără acordul prealabil al cumpărătorului.
9.6. Datele personale vor fi prelucrate pe termen nelimitat. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în formă electronică în mod automat sau în formă tipărită într-o manieră neautomatizată.
9.7. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat că aceasta este o furnizare voluntară de date cu caracter personal.
9.8. În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau operatorul (articolul 9.5) efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ceea ce este contrar protecției vieții private și personale a cumpărătorului sau contrar legii, mai ales dacă datele cu caracter personal sunt inexacte cu cu privire la scopul prelucrării acestora, pot:
9.8.1. cereți explicații vânzătorului sau procesatorului,
9.8.2. solicita vânzătorului sau procesatorului să remedieze situația astfel creată. În special, poate fi vorba de blocarea, corectarea, completarea sau eliminarea datelor cu caracter personal. În cazul în care cererea cumpărătorului conform tezei anterioare se constată justificată, vânzătorul sau procesatorul va înlătura imediat condiția defectuoasă. În cazul în care vânzătorul sau împuternicitul nu respectă cererea, cumpărătorul are dreptul de a contacta direct Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Această prevedere nu afectează dreptul cumpărătorului de a contacta direct Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu plângerea sa.
9.9. În cazul în care cumpărătorul solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul este obligat să furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a cere o plată rezonabilă pentru furnizarea de informații conform tezei anterioare, care nu depășește costurile necesare furnizării de informații.

10. TRIMITEREA MESAJELOR COMERCIALE SI STOCAREA COOKIELOR
10.1. Cumpărătorul este de acord cu trimiterea de informații legate de bunurile, serviciile sau afacerile Vânzătorului la adresa electronică a Cumpărătorului și, în continuare, este de acord cu trimiterea de comunicări comerciale de către Vânzător la adresa electronică a Cumpărătorului.
10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. În cazul în care este posibilă efectuarea unei achiziții de pe site și îndeplinirea obligațiilor vânzătorului în temeiul contractului de cumpărare fără a stoca așa-numitele cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate revoca oricând consimțământul conform propoziției anterioare. la.

11. LIVRARE
11.1. Dacă nu s-a convenit altfel, toată corespondența legată de contractul de cumpărare trebuie să fie livrată celeilalte părți în scris, prin e-mail, personal sau prin poștă recomandată prin furnizorul de servicii poștale (la opțiunea expeditorului). Acesta este livrat cumpărătorului la adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator.

12. DISPOZIȚII FINALE
12.1. Dacă relația legată de utilizarea site-ului sau raportul juridic stabilit prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legea cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului care decurg din reglementările legale general obligatorii.
12.2. Vânzătorul are dreptul de a vinde mărfuri pe baza unei licențe comerciale, iar activitatea vânzătorului nu este supusă niciunui alt permis. Licențele comerciale se efectuează în limitele competenței sale de către biroul de licențe comerciale relevant.
12.3. Dacă vreo prevedere a Termenilor și Condițiilor este sau devine invalidă sau ineficientă, prevederea invalidă va fi înlocuită cu o prevedere al cărei sens este cât mai apropiat de prevederea invalidă. Invaliditatea sau ineficacitatea unei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Modificările și completările la contractul de cumpărare sau la condițiile de afaceri necesită o formă scrisă.
12.4. Contractul de cumpărare, inclusiv condițiile de afaceri, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.
12.5. Datele de contact ale vânzătorului: adresa de livrare All4Customer, s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Cehia adresa de e-mail info@mujstromecek.cz, telefon +420 777 470 538.
La Ostrava la 1 august 2014
Acești termeni și condiții au fost preluați și modificați din Modelul de Termeni și Condiții creat de Asociația pentru Comerț Electronic.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ONLINE
Începând cu 15 februarie 2016, Comisia Europeană a înființat o platformă extrajudiciară de soluționare a litigiilor care permite consumatorilor să rezolve litigiile privind comenzile lor online, fără a fi nevoie de acțiuni în justiție. Acest proces de soluționare a litigiilor este disponibil la următorul link extern: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Din păcate, nu suntem obligați și nu putem participa la soluționarea litigiilor într-un mod alternativ (în afara instanței). În ceea ce privește reclamațiile, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail info@mujstromecek.cz